Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Kustannusyhtiö Pikku-idis
Kielipoliisi Oy
Snellmaninkatu 16 C 33
00170 Helsinki

Pikku-idis on Kielipoliisi Oy:n aputoiminimi

Rekisterin yhteys- ja vastuuhenkilö:
Jari Tammi
etunimi.sukunimi@pikku-idis.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
verkkokauppa@pikku-idis.fi

Rekisterin nimi:

Pikku-idiksen verkkokirjakaupan asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste:

EU:n uusi tietosuojasetus GDPR astui voimaan 25.5.2018. Tässä selosteessa kuvailemme tapoja, joilla käsittelemme asiakastietojamme.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen verkkokaupan tavaroita ei voi tilata antamatta henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme asiakastietoja:

– asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
– tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen
– verkkokaupan kampanjoiden, tuotesuositusten ja uutuustuotteiden markkinointiin
– asiakaspalvelumme kehittämiseen ja suunnitteluun

Asiakasrekisterin tietosisältö:

Tallennamme verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot:

Tunnistamistiedot (nimi)
Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Maksutiedot, mukaan lukien maksutapa- ja laskutustiedot
Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
Toimitustiedot, valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Henkilötietojasi vastaanottavat:

yrityksemme Pikku-idis/Kielipoliisi Oy ja sen henkilöstö
maksunvälittäjä Paytrail Oyj, joka vastaanottaa sinulta maksun
kuljetusyritys Posti Oyj, joka kuljettaa tavaran sinulle

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto:

Saamme verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Säilytämme henkilötietojasi verkkokaupassa, sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa enintään seitsemän vuoden ajan.

Verkkokauppamme on täysin uusittu 25.10.2018, joten sitä vanhempia asiakastietoja meillä on vain sähköpostiarkistossa ja kirjanpidossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötietojesi turvallinen käsittely ja säilytys ovat itsestäänselvyys. Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että osittain paperilla.

Tietoja käsittelevät ja niihin on käyttöoikeus vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Paperilla oleva aineisto sijaitsee yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Verkkokauppa-asiakkaan oikeudet:

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt on tehtävä osoitteeseen verkkokauppa@pikku-idis.fi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Evästeistä:

Verkkokauppa hyödyntää evästeitä (cookies) eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Helsingissä 25.4.2022